Turzycowa.pl

Filmy video z powietrza, time-lapse z budowy obiektów przemysłowych.
 
Turzycowa.pl

BWI Balice

Budowa budynku biurowego i hali produkcyjnej.